Tin Nội Bộ
Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022
24/06/2022

Kính chào quý cổ đông

Vì nhiều lý do khách quan, Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 vào ngày 30/6/2022 như dự kiến ban đầu.

Hội đồng quản trị Công ty kính báo đến quý cổ đông  việc tạm hoãn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 vào ngày 30/6/2022 để chuyển sang một thời gian khác phù hợp hơn.

Công ty sẽ gửi lại Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để  quý cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 sau khi có kế hoạch cụ thể.

Trân trọng thông báo.

TB tạm hoãn ĐHĐCĐ 2022