Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau: – Vị trí : Kế toán tổng hợp -Số lượng : 01 (một) người -Mô tả công việc : Nhập dữ liệu, xử lý thông tin, số liệu kế toán, kế toán ngân hàng. Hoạch toán chi [+]