Tin Nội Bộ
Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NK 2015-2020
12/10/2018

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2018 và Kế hoạch số 711-KH/TV ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Đảng ủy Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn -TNHH MTV về Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV và các Đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 04 tháng 10 năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ để báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ IX và phương hướng nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ.

Hội nghị có sự hiện diện của Đ/c Võ Hữu Hải – UV.BTV/Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty và Đ/c Nguyễn Lạc Long – Chánh VP đảng ủy Tổng Công ty cùng Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành ĐB, UBKT Đảng bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của đảng bộ CTY.

  • Chương trình Hội nghị gồm các nội dung chủ yếu:
  1. Báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ.
  2. Thông qua Tờ trình của Ban thường vụ Đảng ủy về xin ý kiến điều chỉnh chỉ tiêu SXKD của nhiệm kỳ.
  3. Thông qua bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các chi bộ về dự thảo báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2015-2020.

Một số hình ảnh của Hội nghị: